Samtal och själavård

Vill du prata med någon? Pastor, som har absolut tystnadsplikt,  finns tillgänglig för samtal och själavård utan någon kostnad.

Du hittar all kontaktinformation på Kontakt