Vår vision

Redbergskyrkan är en kristen församling som vill

  • Vara en gemenskap där alla känner öppenhet och närhet, där individen blir sedd och är delaktig
  • hjälpa människor att komma till tro på Jesus 
  • erbjuda möjlighet för var och en att växa i kristen tro 
  • med Jesus som förebild, utmana och inspirera till ansvar och handling för människor, samhälle och omvärld

Det är visionen som formar vår verksamhet och vår längtan. Genom en mängd olika verksamheter och mötesplatser vill vi erbjuda en gemenskap som är öppen för alla, vana som ovana, troende som tvivlande, som kan ge hjälp att finna Jesus och växa i tron på honom. Då tron på Jesus handlar om en relation med honom så blir ingen någonsin färdig, utan församlingen är en växtplats där vi får hämta näring och även bidra med det som är våra gåvor.

Som medlem i församlingen välkomnar vi var och en som vill tro på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare och som vill finnas med i gemenskapen. Vi har inga medlemsavgifter utan verksamheten bygger på frivilliga gåvor.