Kören

En blomstrande församlingskör

Redbergkyrkan har en församlingskör för sångare i alla åldrar.
Kören medverkar i gudstjänster ett par gånger per termin och sjunger även i en del andra sammanhang, ofta förstärkta av en grupp musiker. Inga inträdesprov – här är det lust och glädje som gäller.
Övningstid är måndagar kl. 19-21 och ledare är Göran Karlsson.
Mer information finns på körens egen facebook-sida