Församlingen

Redbergskyrkan – en del av Equmeniakyrkan

Så står det på Equmeniakyrkans hemsida. Redbergskyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan som har sin bakgrund i Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.
Det är i de lokala församlingarna som Equmeniakyrkans centrala liv och arbete sker. De nationella och regionala organisationerna finns i första hand till för att stödja och uppmuntra de lokala församlingarna.
Equmeniakyrkans ungdomsarbete samordnas och utvecklas av ungdomsorganisationen equmenia. Redbergskyrkans Unga heter vår församlings equmeniaförening som bedriver olika former verksamhet för barn och unga.

Hur styrs församlingen?
Redbergskyrkan har sitt ursprung i Missionskyrkan som har sina över hundraåriga rötter i de stora folkrörelsernas framväxt i Sverige vid förra sekelskiftet. Redbergskyrkan är en demokratiskt styrd församling med en styrelse, vald vid årsmötet, och med församlingsmöten, som fattar beslut i stora och avgörande frågor för församlingen.
Vi har funnits som församling sedan 1884 och på Landerigatan 9 sedan 1974. Församlingen består idag av cirka 170 medlemmar med en kontaktyta på ca 500 personer. Centrum och orsaken till allt som sker i Redbergskyrkan är personen Jesus Kristus. Han visar i sin person vem Gud är och hur vi kan få leva våra liv.

Vill du veta mer om Bibeln och livet som kristen?
I Redbergskyrkan finns möjlighet att lära sig mer om Bibeln och om livet som kristen. Det sker genom bibelsamtal i grupper där våra pastorer deltar. Ordet är fritt och deltagarna i gruppen kan känna sig fria att hur man tänker kring bibeltexten. Pastorn är med för att utifrån sin kunskap svara på frågor, utan att komma med färdiga tolkningar till bibelordet.

Redbergskyrkans historia
Det var den 16 november 1884 som Redbergslids missionsförening formellt bildades. Föreningen hade blivit anvisad en tomt i Olskroken, som vid tiden höll på att bebyggas.  Redan 14 dagar efter föreningsbildandet beslutade man att köpa tomten på Hökegatan 17 för att bygga ett missionshus och hyresfastighet. Det blev en fastighet som rymde en kyrka för 600 personer och dessutom 27 lägenheter. En stor och modig satsning för en förening med 69 medlemmar!

På 1920-talet byggdes kyrkan om och 1926 bytte föreningen namn till Redbergslids Missionsförsamling. Det finns mycket spännande att berätta om tiden på Hökegatan. Församlingens ungdomsförening inrättade ett lånebibliotek och de första ungdomslokalerna inrättades i huset. Församlingen bedrev också social och andlig verksamhet bland arbetarna i Gamlestaden och köpte också in en gård i Landvetter för att bedriva sommarkoloni. Denna gård, Skällsjöås, blev en populär plats för lägerverksamhet tills den såldes på i början av 1970-talet.

1963 stod det klart att området runtomkring Redbergslids Missionskyrka skulle saneras. Församlingen började leta efter en ny tomt att bygga kyrka på. 1974 invigdes den nuvarande kyrkan på Landerigatan och församlingen fick namnet Redbergskyrkans församling. Vid sitt 100 årsjubileum 1984 blomstrade församlingslivet. Församlingen hade då 380 medlemmar och ungdomsverksamheten samlade nästan 300 deltagare.