Uthyrningsvillkor

Uthyrning av lokaler i Redbergskyrkan

Vi vill vara en välkomnande kyrka. 
Vi hyr gärna ut våra lokaler till olika ändamål och är glada över att kyrkan kommer till användning. Vi ber er respektera att Redbergskyrkan är en kristen kyrka. Om ni har frågor vad som passar in i våra olika lokaler är ni välkomna att höra av er till vår lokalansvarige eller vår pastor. 

Hyresgästen eller den förening som bedriver verksamhet förbinder sig att:

 • Inte utsätta någon för diskriminering pga etnicitet, social klass, politisk tillhörighet, kön, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning samt nationellt eller kulturellt ursprung.
 • Den verksamhet som bedrivs ej får uppfattas som kränkande mot enskilda personer eller grupper i samhället.
 • Inte utöva fysiskt våld så att någon medvetet kan komma till skada.
 • Inte röka, förtära alkohol eller använda droger i Redbergskyrkans lokaler.
 • Respektera de värderingar Redbergskyrkan som kristen församling står för.

Nedan finner ni några ytterligare punkter för er kännedom: 

 • Varje grupp/person ansvarar för att lokalen är städad, belysningen släckt och ytterdörren låst när man lämnar kyrkan. Glöm ej att bära ut soporna. 
 • Ljudanläggningen i kyrkan måste handhas av en kunnig person. I vissa fall finns möjlighet att få hjälp av en ljudtekniker till en extra kostnad.
 • Om ni arrangerar en offentlig samling måste det klart framgå vem som är arrangör/inbjudare.
 • Kyrkan är fullvärdesförsäkrad. Skulle någon skada uppkomma under uthyrningen svarar hyresgästen för kyrkans självrisk.
 • All vår verksamhet i kyrkan är alkoholfri och vi önskar att de som hyr respekterar detta och inte medtar alkohol dvs drycker vars alkoholhalt överstiger 2.25%.
 • Det åligger hyresgästen att studera utrymningsplanen avseende utrymningsvägar och brandskydd. 
 • Det finns begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till kyrkan. Ytterligare parkering finns på gatorna samt vid Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2.
 • Bokning faktureras i efterhand. Vid bokning ange fakturaadress och annat som ska finnas på fakturan. Vi skickar gärna faktura som pdf till e-postadress.
 • Observera kyrkans kök används av flera grupper och går ej att boka explicit, däremot kan tillgång till kök erbjudas.