Ge en gåva

Din gåva gör skillnad Din gåva gör det möjligt för vår församling att ha anställda, bedriva ungdomsverksamhet och underhålla våra lokaler. Församlingsgåvan är grunden Din gåva till församlingen är mycket värdefull. Det är troget offrande som är grunden i församlingens ekonomi. Din regelbundna gåva till församlingen ger du enklast genom en överföring från din bank. Du kan givetvis även ge en gåva i kollekten vid våra gudstjänster eller vid kyrkkaffet. Du kan betala med kontanter eller kort. Bankgiro: 281-8565
Du kan såklart även swisha till oss 123 238 91 87

Kyrkoavgift via skatten Equmeniakyrkans kyrkoavgift är en frivillig gåva som uppgår till 1 procent av den beskattningsbara inkomsten. 68 procent av kyrkoavgiften går till den lokala församlingen och resten fördelas till församlingar med särskilda behov. Du anmäler dig till kyrkoavgiften genom att fylla i talongen som finns på www.equmeniakyrkan.se

Vill du bidra mer? Likaväl som pengar kan du bidra med arbetsinsatser. Det kan vara arbete med ungdomar, musik, diakoni, mission, bakning eller fastighetsskötsel. Låt gärna Redbergskyrkans församling finnas med när du upprättar ett testamente. Kontakta gärna vår pastor eller styrelsen!