Parkeringsplatser

Som besökare till Redbergskyrkans verksamheter parkerar du i första hand på parkeringen mitt utanför kyrkan – i andra hand parkerar du på vilken ledig plats som helst, utom på de tre platserna vid bostäderna. De markerade platserna för elbilar är förhyrda, ej tillgängliga för besökare.

Redbergskyrkan har hyrt ut vissa delar av parkeringen till våra ”grannar” och till förskolan. Parkeringen mellan radhusen och Landerigatan är uthyrd hela dygnet men med förbehållet att besökare till Redbergskyrkan äger rätt att i mån av ledig plats, vid behov, använda uthyrda parkeringsplatser.

Vid större samlingar finns möjlighet att parkera vid Kulturhuset Kåken.

Uthyrning av parkeringsplatser
Alla uthyrningsplatser är uthyrda och kön är flerårig.
Anmälan till parkeringskön görs bäst via mail under adress ragnar.rcn@gmail.com