Äldreverksamhet – Torsdagsträffen

Vår äldreverksamhet Torsdagsträffen

Torsdagsträffen i Redbergskyrkan vill vara en öppen gemenskap.

Vi inbjuder alla intresserade som på dagtid har möjlighet att vara med.

Vi träffas varje torsdag klockan 11-13 utom under jul/nyår och under
sommaren.

Varannan vecka har vi mer traditionell programverksamhet. Då är vår strävan att erbjuda ett varierat programutbud med t.ex. föredrag, musikinslag m.m. Vi ser också regelbundet till att hitta orsak att ställa till med fest!

Varannan vecka möts vi till bibelsamtal. Dessa samtal sker på enklast möjliga sätt. Vi läser högt ur bibeln och funderar tillsammans över det vi läst. Samtalsformen är öppen och man kan välja att komma också enstaka gånger.

Varje träff avslutas med att vi fikar tillsammans vid 12-tiden. Torsdagsträffarnas gemenskap har en viktig funktion. Här får vi möjlighet att samtala med varandra om det vi nyss hört eller om annat, som ligger oss varmt om hjärtat.

Du är varmt välkommen att dela vår gemenskap!

Ledamöter i Torsdagsträffen

Ingrid Hellström. Ordförande
Katy Byhem. Sektreterare
Bertil Westergren
Ulf Atlestam