Scouting för vuxna

Vuxenscoutpatrullen ”Den simmande makrillsvargen” från 20 år och uppåt möts en söndag i månaden kl. 13 om inget annat anges. Du behöver inte föranmäla dig eller ha tidigare scoutvana för att deltaga. Aktiviteterna planeras och genomförs tillsammans i patrullen. Vi organiserar oss via en messangergrupp. Hör av dig till någon av vuxenscouterna (tex Martina) om du vill vara med i den. Varmt välkommen med på våra träffar!

Vårterminen 2024 ses vi följande söndagar:

18 Feb – Elda med tändstål, tändmetoder, staplingar mm. Ansvarig: Lars

17 mars – Bygga insektshotell och grilla i trädgården. Ansvarig: Henrik

14 april – Tälja. Ansvarig: Martina (bjuder in en gäst)

19 maj – Vandring Kåsjön-Råhult. OBS! Samling kl. 10! Ansvarig: Sture

1-2 juni – Kanothajk till ett vindskydd på en ö i Öxsjön. Ansvarig: Planeras tillsammans.

På vår facebooksida kommer ibland mer information om vuxenscout.

Vem har ansvar för vuxenscout?

Terminens datum planeras tillsammans i patrullen och någon av deltagarna tar planeringsansvar. Skulle något göra att ingen tar ansvaret ställs scouttillfället in eller diskuteras om omfördelning av ansvar i vår chattgrupp. Vi organiserar oss via en messangergrupp. Hör av dig till någon av vuxenscouterna (tex Martina) om du vill vara med i den och således vara mer uppdaterad om vad vi ska göra.

Vad behöver man kunna för att vara med?

Du behöver inte kunna någonting om scouting eller friluftsliv för att komma på våra träffar. Du behöver inte heller känna någon sedan innan, många av oss hittade hit själva via någon random annons på internet.

Men jag vill ju hellre bli scoutledare!

För att bli ledare eller funktionär i scoutkåren ställs vissa krav. Hör av dig till kårchefen för mer information.