Medlemskap

Vi tror att ett aktivt val att vara en del av en lokal församling är något positivt och viktigt för en kristen. Ett sätt att göra detta aktiva val är att bli medlem. Den som vill omfatta den urkristna bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”, det vill säga att Jesus är Guds son och mänsklighetens räddning, är välkommen som medlem i Redbergskyrkans församling.

Om du är intresserad av medlemskap, kontakta vår pastor & föreståndare, så får du veta mer om församlingen och vad det kan innebär att vara medlem i Redbergskyrkan.