Påsken i Redbergskyrkan

Välkommen att fira påsken i Redbergskyrkan.

Skärtorsdag	19.00		Getsemanegudstjänst med nattvard. Ctefan Brochmann
Långfredag	11.00		Långfredagsgudstjänst. Ctefan Brochmann 
Påskdagen 	11.00		Påskdagsgudstjänst. ”Kristus är uppstånden” 
												Ctefan Brochmann, kören sjunger. Kyrkfika