Årsmöte för Redbergskyrkans församling

Lördag 2 mars kl 15.00 hålls församlingens årsmöte. Handlingar har skickats ut. Maila till info@redbergskyrkan.se om du inte fått