Kallelse till extra årsmöte för Redbergskyrkans unga

Söndag 16 juni kl.12.30 i Redbergskyrkan. 

Mötesfråga: Under årsmötet kommer vi behandla frågan om stadgeändring gällande den paragraf som berör vad som händer med föreningens ekonomi i händelse av föreningens upplösande. 

Övriga frågor som hör årsmötet till, tex ansvarsfrihet till föregående styrelse, verksamhetsplan m.m. är redan hanterade och kommer alltså inte att behandlas.

Bakgrund till mötesfrågan: Då vi är angelägna om att få bidrag från Göteborgs stad behöver vi uttrycka oss annorlunda i stadgarna gällande frågan om föreningens upplösande. 
Vill du veta mer? Fråga föreningens kassör Janne Carlson. Föreningens stadgar hänger utskrivna på den öppna expeditionens anslagstavla.