Scouter 7-14 år

Höstterminen 2023 är igång! Några lediga platser finns öppna, hör av dig till Martina för nyanmälan. Här kan du se programmet för hösten 2023.

Scoutprogram ht 2023

Redbergskyrkans barnscouter träffas på tisdagar kl. 18.00-19.30 och är uppdelade i åldersindelningen:

Spårarscout (Åk. 2 och 3)

Upptäckarscout och äventyrarscout (åk 4-7)

Eftersom det är hårt tryck på platserna till spårar- och upptäckarscouterna behöver du föranmäla ditt barn samt fått en bekräftelse på att det fått en plats. Det gör du genom att maila martina@redbergskyrkan.se. Om ditt barn varit med på förra terminen behöver det inte anmälas igen.

Lek och allvar i och med naturen

Den lilla gruppen, patrullen, är viktigast inom equmenia-scout, precis som överallt i scoutrörelsen. Det är patrullen som tar beslut och agerar tillsammans och skaffar sig på detta sätt kunskap inom många olika områden. Det kan vara friluftsliv, internationella eller sociala frågor, skapande verksamhet, frågeställningar om tillit och attityd till livet eller miljö- och fredsfrågor. Många aktiviteter äger rum på hajker, kämpalekar och läger.

Tillsammans med dina scoutkompisar genomför du spännande projekt. Vi åker på läger eller hajk minst en gång per år. Du får skapa med dina händer, lära dig om bibelns berättelser, om internationella frågor och du får lära dig om överlevnad i naturen. Mycket av scouting består av friluftsliv och sker till stor del utomhus. Du får lära dig spännande och nyttiga saker som att elda, laga mat över öppen eld, vårda naturen och första hjälpen.

Nyfiken på att bli scoutledare? Hör av dig till Martina Green för mer information.

Vid frågor eller tankar om scout, kontakta församlingspedagog Martina Green: 0735097367

Följ oss gärna på instagram: @redbergsscout