Redbergskyrkans Unga

Redbergskyrkans Unga – en del av equmenia, är barn- och ungdomsföreningen i Redbergskyrkan.

Redbergskyrkans unga är en förening där barn och unga alltid kan känna sig välkomna och därför arrangerar vi, tillsammans med ungdomarna en rad olika aktiviteter som bland annat scout- musik- och tonårskvällar.

Följ oss gärna på facebook!

Uppstartsdatum våren 2023

Himmel och Pannkaka (0-4 år med en vuxen): 30 januari kl. 15.00

Scout (åk. 2-6, dvs ”Spårare” och ”Upptäckare”): 24 januari kl. 18.00

Rodrick (tonår för åk. 7- åk 1 på gymnasiet): 17 januari kl. 19.00

Kapybara (Musikensemble för gymnasieungdomar): 12 januari kl. 16.00

Barnkören: 23 januari

Vuxenscout 20+: 15 januari kl. 13.00

Scout
Scouterna träffas på Tisdagar mellan 18.00 och 19.30, eller för dig som går i högstadiet kl. 19.00-20.30.
Vi lär oss om naturen, samhället, hur man är en bra kompis och mycket mer.
Vill du läsa mer om scouterna? – Klicka här

Ungdomsrådet (UR)
Vi som sitter i styrelsen för Redbergskyrkans unga är:

David Engström – ordförande

Daniel Sunnemar – kassör

Ulla-Carin Carlson, Jan Carlson – Ledamot

Maggan Hall – Ledamot

Vill du kontakta oss?
Maila då info@redbergskyrkan.se

Medlemsavgift
300 kronor/år
sätts in på RU i Redbergskyrkans plusgiro: 62 13 74-8