Styrelse

Församlingens ordförande
Margareta Blomgren och Karin Hultbrand

ordf@redbergskyrkan.se

Rangela Kolback, Birgitta Jäghem Löfving, Inger Berndtsson och Lars-Olov Karlsson.

 

Övriga ledamöter