Styrelse

Församlingens ordförande
Margareta Blomgren och Karin Hultbrand

ordf@redbergskyrkan.se

Rangela Kolback, Inger Berndtsson och Fredrik Johansson
Övriga ledamöter