Samtal och själavård

Vill du prata med någon? Våra pastorer, som har absolut tystnadsplikt,  finns tillgängliga för samtal och själavård utan någon kostnad.

Du hittar all kontaktinformation på kontaktsidan