Omsorgsgrupper

I församlingen finns tio omsorgsgrupper. Alla i församlingen ingår i en grupp och i grupperna finns också med vänner till församlingen. Vill du ansluta dig till en omsorgsgrupp – tag gärna kontakt med någon av våra pastorer. Vi tror att gemenskapen berikas och fördjupas där man delar ett ansvarsområde. Gruppen har praktiska uppgifter i kyrkan under sin omsorgsgruppsvecka. Det rör gudstjänsten, kyrkkaffe och städ. Givetvis vet vi att alla har inte samma möjlighet att delta i det praktiska man är med och stöder på sitt sätt. I den mindre gruppen kommer man varandra lite närmare och kan dela vardagens glädje och bekymmer. Detta vill vi uppmuntra. Dels en omsorg om kyrkan och det gemensamma gudstjänstlivet men kanske ännu mer hitta in till vardagsomsorg med varann.