Internationellt

Redbergskyrkan har ett internationellt engagemang främst genom Equmeniakyrkan och DIAKONIA. Equmeniakyrkan samarbetar med kyrkor och organisationer i 27 länder. Diakonia är en kristen biståndsorganisation som ger stöd till hundratals organisationer världen över. Dessa organisationer arbetar för en varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga genom arbete för mänskliga rättigheter, demokratisering, fred och försoning.

Redbergskyrkan har en vänförsamling i Luozi, Kongo-Kinshasa. Vi har under åren försökt bygga upp ett samarbete kring olika projekt samt utbyta tankar och erfarenheter. Församlingsmedlemmar från Luozi har besökt oss och en grupp från Redbergskyrkan var för några år sedan i Kongo och träffade Luoziförsamlingen. Vi tror att vi kan lära mycket av varandra.

På kyrktorget i Redbergskyrkan finns ett ”Sackeusskåp” där vi har försäljning av fairtrade-produkter. Detta skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets-och levnadsvillkor. Sedan 2014 är vi certifierade enligt Kyrka för Fairtrade.

Som ett konkret bevis på vår solidaritet anordnar vi ibland olika insamlingsaktiviteter för att stödja konkreta projekt eller för att hjälpa till vid katastrofer. Vi deltar även i insamlingen Världens barn.

Arbetet samordnas av församlingens Internationella grupp.

Tips på länkar:

www.equmeniakyrkan.se/var-mission/varlden/

www.diakonia.se

www.rattvisemarkt.se

www.sackeus.se.

www.varldensbarn.org

www.kyrkaforfairtrade.org