Vem är Jesus egentligen? Luk 9: 28-36a

Den frågan har människor ställt allt sedan han gick här på vår jord. Svaren har varit många och diskussionerna har stundtals varit livliga.

På söndag är det Kristi förklaringsdag och då blir frågan åter aktuell. Evangelierna ger oss en provkarta på de många uppfattningar som fanns angående Jesu person och funktion.

Men i stillheten uppe på berget verkade inte tveksamheten vara så stor. Där framträder han i all sin härlighet. Då blir två saker tydliga.

Det ena är att Jesus tillhör en annan värld, en värld fylld av ljus och renhet. Där finns ingen synd eller mörker och som en representant från den världen kom Jesus till oss.

Samtidigt visar han genom att samtala med Mose och Elia att han är en del av vår historia eller om man så vill Guds plan med vår värld.                                       

Det är tillhörigheten till båda dessa världar som ger honom hans unika ställning. Men det gör också att han kan vara en del av vår vardag. In i den vill han komma med ljus och kraft vilket inte betyder att vi ständigt får leva i lugn och ro. Petrus ville bygga hyddor däruppe på berget så att de kunde stanna kvar i den härliga atmosfären.

Nu gick Jesus inte med på det. Istället för att låta dem stanna kvar i den skyddade miljön följde han med dem ner till den bistra verkligheten som rådde nedanför berget. Tanken bakom deras erfarenheter på berget var att de skulle veta vem som de hade vid sin sida när de mötte motgångar av skilda slag.

Vi kan också få erfara stunder då vi upplever Jesu närvaro extra påtaglig.