Uthyrningsvillkor

Hyresgästen eller den förening som bedriver verksamhet förbinder sig att

  • Inte utsätta någon för diskriminering pga etnicitet, social klass, politisk tillhörighet, kön, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattningsamt nationellt eller kulturellt ursprung.
  • Den verksamhet som bedrivs ej får uppfattas som kränkande mot enskilda personer eller grupper i samhället.
  • Inte utöva fysiskt våld så att någon medvetet kan komma till skada.
  • Inte röka, förtära alkohol eller använda droger i Redbergskyrkans lokaler.
  • Respektera de värderingar Redbergskyrkan som kristen församling står för.

Om inte ovanstående efterlevs och respekteras kan hyresgäst riskera att bli uppsagd från hyreskontrakt.