Vuxenscout

Vuxenscout från 20 år och uppåt möts en söndag i månaden. Du behöver inte föranmäla dig eller ha tidigare scoutvana för att deltaga. Vårterminen 2022 ses vi följande söndagar:

23 januari kl. 13.00 – Isvaksträning Se fb-event

Peter Karlbom lär ut teori om isrisker och visar tekniker för hur du tar dig upp om du går igenom isen. Deltagare får möjlighet att testa att ta sig upp ur isvak och utforska tunn is. Är du intresserad av att vara med och bara lyssna och titta finns en eld vid stranden.
Medtag ett helt ombyte kläder, handduk samt isdubbar om du har. Några isdubbar finns till utlåns.
Om isläget är dåligt ställs aktiviteten om till grillning istället. I så fall har isvaksträningen ett nytt datum som är 13 februari.
13 februari kl. 13.00 – Eld. Se facebook-event
13 mars kl. 13.00 – Vandring. Medtag egen matsäck och väl ingådda skor. Samlingsplats och sträcka meddelas i facebookeventet. Se facebook-event.
17 april kl. 13.00 – Surrning. Se facebook-event.
15 maj kl. 13.00 – Växtfärgning. Samling vid Härlanda tjärn. Se facebook-event.
4-5 juni – Vuxenscout sover ute. Mer info kommer. Se facebook-event.

På vår facebooksida kommer löpande information om vuxenscout.

Välkommen!