Scout

Lek och allvar i och med naturen

Den lilla gruppen, patrullen, är viktigast inom equmenia-scout, precis som överallt i scoutrörelsen. Det är patrullen som tar beslut och agerar tillsammans och skaffar sig på detta sätt kunskap inom många olika områden. Det kan vara friluftsliv, internationella eller sociala frågor, skapande verksamhet, frågeställningar om tillit och attityd till livet eller miljö- och fredsfrågor. Många aktiviteter äger rum på hajker och på läger.

Tillsammans med dina scoutkompisar genomför du spännande projekt. Vi åker på läger och hajk minst en gång per år. Du får skapa med dina händer, lära dig om bibelns berättelser, om internationella frågor och du får lära dig nya saker om natur och miljö. Mycket av scouting består av friluftsliv och sker till viss del utomhus. Du får lära dig spännande och nyttiga saker som att elda, laga mat över öppen eld, vårda naturen och sjukvård.

Redbergskyrkans scouter träffas på tisdagar udda veckor:

Spårarscout 7-9 år  18.30-20.00

Upptäckarscout och äventyrarscout 10-15 år  18.30-20.00