Samlingsgudstjänst 9 september

Söndag 9 september är det Samlingssöndag, då vi bjuder in till förlängd gemenskap i anslutning till gudstjänsten. Vi passar även på att hålla församlingsmöte, där styrelsen kommer att ge information om pågående aktiviteter. Vi får också möjlighet att äta lunch tillsammans. Varmt välkommen till denna upptakt inför hösten.