Resan

För ett par veckor sedan gjorde jag och ett par assistenter en liten resa upp till Värmland. Hur klokt det var i dessa tider kan kanske diskuteras men vi hyrde en bil och bodde på ett litet hotell i Arvika ett par nätter. Frågan är om jag någonsin tillbringat så mycket tid på ett hotellrum. Men ett litet miljöombyte blev det ändå.
På vägen hem kände vi hur bilen började

vingla och vi kunde snabbt konstatera att vi hade fått punktering på vänster framhjul. Något reservdäck fanns inte i bilen och däcket var alltför trasigt för att kunna lagas. Det var bara att ringa och be om bärgning och efter någon timmes väntan kom undsättningen och vi blev bärgade in till Uddevalla. Där fick vi lämna bilen och ta bussen hem till Göteborg. Det blev en annan hemresa än vi hade tänkt och ankomsttiden blev senare än planerat. Men vi kom hem och det var det viktigaste.
Finns det någon som inte fått sina planer ändrade under det senaste halvåret? Frågan är om ordet ”inställt” någonsin har använts flitigare än nu. Det gäller allt från nobelfester till kampanjmöten för presidenter. Det är mycket i dessa dagar som inte blir som man har tänkt.
Samtidigt öppnar sig nya möjligheter. Nyligen avslutades den första digitala kyrkokonferensen i Equmeniakyrkan vars ordförande Sofia Eklund återfinns vår församling. Visst saknade man möjligheten att träffas och umgås men alla tycks vara överens om att det mesta fungerade över förväntan. Fler ombud än på länge deltog i förhandlingar och beslut. En ny situation krävde nya lösningar och då upptäcktes nya möjligheter.
Så kan det även vara i våra egna liv. När vi ställs inför nya, ofta oönskade, situationer kan vi få upptäcka möjligheter som vi inte tidigare har sett. I de lägena tror jag det är Gud som vill visa att livet rymmer fler möjligheter än vi anar.
I 1 Korinthierbrevet 10:13 skriver Paulus:
”Era prövningar har inte varit er övermäktiga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över er förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den.”
Sänder verkligen Gud prövningar? Ja, det kan man ju undra men han hindrar dem uppenbarligen inte från att komma ibland. Men hans löfte är inte att vi ska komma undan det svåra utan att vi ska ta oss igenom det. Hur resan än blir har han lovat vara med och se till att vi kommer hem. Det hoppet har vi även om resan inte alltid blir som vi hade tänkt och hoppats på.
Roland Ernebro