Påskgudstjänst via Zoom

På påskdagen klockan 11.00 firar vi att Kristus är uppstånden. I kyrkan får bara några stycken närvara, men övriga inbjuds att vara med genom ett Zoom-möte.

Det kommer att bli predikan, sång av Kören och förbön som i en vanlig gudstjänst.

Vill du vara med maila mig så skickar jag en länk med instruktioner. Efter gudstjänsten fortsätter den den som vill med ett ”digitalt kyrkfika”. Vi använder samma länk, så vill du bara vara med på fikat så går det bra, men du måste få en länk från mig i alla fall.

Anmälan till ctefan@redbergskyrkan.se.

Har du frågor kan du även ringa mig. 0760 -28 74 67

Nattvard

På långfredagen klocka 11.00 och framåt vill ge möjlighet att fira nattvard. Eftersom vi bara får vara max åtta åt gången gör vi det i korta samlingar, så många det behövs för att alla som vill ska få ta del av detta.

Anmäl din närvaro till mig så kan vi lättare få det att fungera utan att någon behöver vänta utanför.

Har du frågor eller vill anmäla dig hör av dig till mig, Ctefan Brochmann, pastor.

ctefan@redbergskyrkan.se  0760- 28 74 67

Passionsandakt tisdag

Mark. 14:12-33

Naturligtvis skulle de äta påskmåltiden. Frågan var bara var det skulle ske. Men som vanligt hade Jesus det hela under kontroll. Han visste var rummet fanns och hur de kom dit.

”Skönt, kanske lärjungarna tänkte, nu kan vi äta vår påskmåltid på samma sätt som vi alltid har gjort.”

Nu blev det inte riktigt så. Dels gav Jesus den traditionsfyllda måltiden ett helt nytt innehåll. Därutöver avslöjade han att det fanns både förnekare och förrädare bland dem. Istället för ett vanligt påskfirande väntade något helt annat. Från festsalen fick lärjungarna följa Jesus ut i mörkret. Vågar vi göra detsamma?

Vi ber: Gör oss öppna för det nya du vill göra och villiga att följa dig vart än du går.

Roland Ernebro