Styrelse

Församlingens ordförande
Birgitta Jäghem Löfving

ordf@redbergskyrkan.se

Ida Arvidsson, Rangela Kolback,
Malin Sunnemar, Inger Berndtsson, Lars-Olov Karlsson och Lars Vennman.

 

Övriga ledamöter