Styrelse

Församlingens ordförande
Birgitta Jäghem Löfving
Marie Börtin Hultström
ordf@redbergskyrkan.se

Ida Arvidsson, Rangela Kolback,
Malin Sunnemar och Mikael Virtanen

 

Övriga ledamöter