Styrelse

Församlingens ordförande
Birgitta Jäghem Löfving

ordf@redbergskyrkan.se

 Rangela Kolback, Margareta Blomgren, Karin Hultbrand, Inger Berndtsson och Lars-Olov Karlsson.

 

Övriga ledamöter