Hitta hit

Med buss och spårvagn
Spårvagnlinje 1 och 3. Stannar på Stockholmsgatan.
Buss 17, stannar på Redbergsplatsen.

Med bil
Uppför Härlandavägen, sväng vänster in på Stockholmsgatan, höger in på Jörgensgatan.

hittahit