Gåva

Din gåva gör skillnad 
Din gåva används till att avlöna våra
anställda, vår ungdomsverksamhet, musikskolan och våra lokaler.
Med ökat offrande kan vi bredda ungdomsverksamheten och förnya våra lokaler.
Totalt kostar vår verksamhet 2,4 miljoner kronor per år.
Det är församlingen som bestämmer hur pengarna ska användas.
Har du några egna förslag vad vi ska göra för pengarna kan du lämna dem till styrelsen.

Församlingsgåvan är grunden
Din gåva till församlingen är mycket värdefull.
Det är troget offrande som är grunden i församlingens ekonomi.
Din regelbundna gåva till församlingen ger du enklast genom en överföring från din bank.
Du kan givetvis även ge en gåva i kollekten vid
våra gudstjänster eller vid kyrkkaffet.
Du kan betala med kontanter eller kort. Bankgiro: 281-8565
Nu kan du även swisha till oss 123 238 91 87 

Kyrkoavgift via skatten
Svenska Missionskyrkans kyrkoavgift är en frivillig gåva som uppgår
till 1 procent av den beskattningsbara inkomsten.
Den går till lokalt för- samlings- och pionjärarbete.
68 procent av kyrkoavgiften går till den lokala församlingen och resten fördelas
till församlingar med särskilda behov.
Du anmäler dig till kyrkoavgiften genom att fylla i talongen som finns på www.equmeniakyrkan.se

Vill du bidra mer?
Likaväl som pengar kan du bidra med arbetsinsatser.
Det kan vara arbete med ungdomar, musik, diakoni, mission, bakning eller fastighetsskötsel.
Låt gärna Redbergskyrkans församling finnas med när du upprättar ett testamente.
Kontakta gärna någon av våra pastorer eller styrelsen!

diagramgava