Inställda gudstjänster fram till påsk

Då risknivån för allmän spridning av Corona-viruset är bedömd som mycket hög, har styrelsen, tillsammans med våra anställda, beslutat att ställa in gudstjänsterna under de närmaste söndagarna. Nästa planerade gudstjänst är på påskdagen. Då hoppas vi kunna få fira påskhögtiden tillsammans.

Det var inget lätt beslut att fatta då gudstjänsterna är en central del av församlingslivet och gemenskapen. Equmeniakyrkan har lämnat beslutet till varje enskild församling och vi vet att flera andra församlingar också har valt att göra en paus för gudstjänstsamlingar fram till påsk. Men under den aktuella perioden kan vi fira gudstjänst på andra sätt – ta gärna del av de tv-sända gudstjänsterna eller via webben.

SVT sänder gudstjänster på TV2 kl. 10.00 varje söndag. Om man vill använda SVTPlay så kan man även se tidigare gudstjänster. Sveriges Radio sänder också gudstjänster från olika delar av landet och från olika traditioner på söndagar kl. 11.00. Även här finns SRPlay för den som vill höra tidigare gudstjänster.

Flera kyrkor väljer att sända webgudstjänster som man kan se och/eller höra på. Betlehemskyrkan sänder via podcast och Youtube. Klicka dig vidare från deras hemsida: https://www.betlehemskyrkan.se/ Immanuelskyrkan i Stockholm likaså: https://www.immanuel.se/
Vi är alla en del av en mycket större gudstjänstfirande församling än den vi brukar vara i vår kyrka. Och det blir tydligare i dessa karantänstider.

I tider som denna kan det kännas som om allt är annorlunda. Vi vet inte hur vi ska göra när vi inte kan göra som vi brukar. Vi vet inte hur länge det ska vara så här. Vi kan känna oss ensamma och isolerade. De människor vi brukar umgås med, kan eller vill inte det just nu. Men i en tid av osäkerhet får vi vila i att Gud trots allt finns med i allt som sker och vi får uppmuntra och påminna varandra om att det är så. ”Blott en dag ett ögonblick i sänder… Allt ju vilar i min faders händer”