Inför årsmötet 2021

Nu är det återigen dags för årsmöte i Redbergskyrkan.
Vad kan du tänkas bidra med? Vad skulle du vilja hjälpa till med?
Har du förslag och andra idéer så är du välkommen att bolla detta med Fredrik Johansson via mail eller telefon. Helst innan februaris utgång.
Valberedningen genom
Fredrik Johansson
0704-337563