Gudstjänst med predikan av Ida Tonnvik, Equmenias ordförande

Välkommen på gudstjänst den 5 maj. Vi får besök av Equmenias ordförande Ida Tonnvik som predikar. Sång av Emilia och Amanda Asp.