Församlingsmöte 12 maj och 26 maj

Välkommen på församlingsmöte den 12 maj. Frågor är nyrekrytering av medarbetare, solceller, nytt lås- och larmsystem samt ombyggnad av kyrksal respektive kök.
Då får församlingen möjlighet att få information och komma med synpunkter. Beslut kommer därefter att tas vid församlingsmöte 26 maj.