Equmeniakyrkan

Redbergskyrkan en del av Equmeniakyrkan
”Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”
Så står det på Equmeniakyrkans hemsida.
Redbergskyrkans församling är en del av Svenska Missionskyrkan och därmed Equmeniakyrkan.
Bakgrunden är att Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan nyligen har bildat en kyrka tillsammans.
Den nya kyrkans namn är Equmeniakyrkan.

Det är i de lokala församlingarna som Equmeniakyrkans centrala liv och arbete pågår.
De nationella och regionala organisationerna finns i första hand till för att stödja och uppmuntra de lokala församlingarna.
Equmeniakyrkans ungdomsarbete samordnas och utvecklas av ungdomsorganisationen equmenia.
Redbergskyrkans Unga heter vår församlings equmeniaförening som bedriver olika former verksamhet för barn och unga.

www.equmeniakyrkan.se

equmeniakyrkan