Vi bryr oss-gala 9 november 18.00

Även i år arrangerar Redbergskyrkan en kväll kring solidaritet med hela världen. Det blir sång och musik av Redbergskyrkans kör med musiker och solister. Vi får också njuta av barnkörens sång och musik.
Equmeniakyrkan har ett projekt i Kongo som heter Hälsa för alla i Kongo. Projektet stöder hälso- och sjukvården inom Equmeniakyrkans samarbetskyrkor. Stöd ges till bland annat utbildning av sjukvårdspersonal, installa- tion av solpaneler och inköp av utrustning. Vi får infor- mation om projektet och vi gör även en insamling. Gott fika utlovas också. Hjärtligt välkommen att vara med och göra skillnad! I Redbergskyrkan 9 november kl 18.00.