Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst i Redbergskyrkan. Söndag den 12 september kl 11.00.

Predikar gör Ingvar Stenberg. Mötesledare är Marie Börtin Hultström. Efter gudstjänsten blir det som vanligt kyrkfika.

(Notera ett sent predikantbyte som inte kommit med i GP.)

Välkommen!

Samlingar i kyrkan

Tyvärr är smittläget och restriktionerna sådana att vi inte i dagsläget kan träffas i kyrkan. Men så fort det kommer lättnader ska vi se över möjligheter att åter samlas igen. Tills dess får vi hänvisa hälsningar på hemsidan och Facebooksidan varje söndag kl 10.00.

Varannan söndag kommer vi också att ha öppen kyrka för enskild andakt samt möjlighet att mötas via Zoom för ett digitalt kyrkfika. Anmälan till detta till Ctefan ctefan@redbergskyrkan.se.

Tveka inte att ta kontakt med någon av våra pastor om ni vill samtala eller komma till kyrkan vid någon annan tid.

Tills vi ses igen får vi hålla i och hålla ut och lita på att vår liv vilar i Guds händer.

Ctefan Brochmann