Än är det inte över!

Utvalda

Även om råd och rekommendationer gör att vi är lite mer begränsade nu än vi varit så försöker vi ändå att mötas i kyrkan. Vi får tänka på avstånd och vara rädda om oss och varandra. Nu har vi åter igen anvisade platser i kyrkan. Så är du frisk och omsorgsfull är du välkommen till kyrkan. Nu först på julnatten, sedan på söndagar.

Gudstjänst

Välkommen till Gudstjänst på söndag efter Allhelgonadagen klockan 11.00.

Det blir ljuständning för de avlida. Predikan av Roland Ernebro, ledning av Ctefan Brochmann och sång och musik av Martina Green. Efter gudstjänsten blir det som vanligt kyrkfika.
Här kan du se delar av gudstjänsten i efterhand.

Ljuständning och predikan

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst i Redbergskyrkan. Söndag den 12 september kl 11.00.

Predikar gör Ingvar Stenberg. Mötesledare är Marie Börtin Hultström. Efter gudstjänsten blir det som vanligt kyrkfika.

(Notera ett sent predikantbyte som inte kommit med i GP.)

Välkommen!