Samlingar i kyrkan

Tyvärr är smittläget och restriktionerna sådana att vi inte i dagsläget kan träffas i kyrkan. Men så fort det kommer lättnader ska vi se över möjligheter att åter samlas igen. Tills dess får vi hänvisa hälsningar på hemsidan och Facebooksidan varje söndag kl 10.00.

Varannan söndag kommer vi också att ha öppen kyrka för enskild andakt samt möjlighet att mötas via Zoom för ett digitalt kyrkfika. Anmälan till detta till Ctefan ctefan@redbergskyrkan.se.

Tveka inte att ta kontakt med någon av våra pastor om ni vill samtala eller komma till kyrkan vid någon annan tid.

Tills vi ses igen får vi hålla i och hålla ut och lita på att vår liv vilar i Guds händer.

Ctefan Brochmann

Passionsandakt fredag

Idag på Långfredagen vill jag fokusera på det lidande och förnedring som Jesus fick utstå. Överallt möts han av förakt och hån. Makten känner sig hotad och agerar därefter. Soldaterna, det vanliga folket gör som de blir tillsagda att göra. Och Jesus är inte ensam i detta. Genom historien och även nu är det många som möts av förakt och blir utsatta för tvivel, hån och orättvisa. Maktens språk är tydligt när makten känner sig hotade. Detta gäller både alla. Man är rädd för att göra fel och gör allt som står i deras makt för att få ha kvar makten. Orättvisan är inte mindre idag än den var på Jesu tid. Och det är alltid de svaga och utsatta som får lida.

Men ur mörkret kan ljuset födas. Men vi är inte där än…

Dagens utmaning till oss skulle kunna bli: Vad kan vi göra för att människor inte ska bli utsatta för orättvis behandling.

Vi ber: Du bar allt lidande, du vet hur vad det vill säga att vara förnedrad. Du vet också vad vi känner idag av lidandet och förnedringen i vår värld. Hjälp oss att kunna göra det vi kan för att det ska bli bättre på vår jord. Beskydda och bevara oss i din kärlek. Amen

Berättelsen om Jesu dom och förnedring står i Mark. 14:53-15:40

Ctefan Brochmann