Äldreverksamhet

rpgwebbVår äldreverksamhet bedrivs av RPG.

RPG står för Riksförbundet Pensionärsgemenskap

Vi är en pensionärsorganisation som

  • är öppen för alla
  • värnar om hela människan utifrån kristna värderingar
  • har funnits sedan 1974, bildad av de frikyrkliga trossamfunden
  • ger ut tidningen Seniorposten

RPG riks har regelbundna kontakter med politiker, socialdepartementet och socialstyrelsen och lokalt har vi en representant i SDN Örgryte

Ledamöter i Redbergskyrkans RPG-råd är

Ingrid Hellström
Katy Byhem
Stig Carlsson
Siv Bengtsson
Ulf Atlestam
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Vårt program finns med i kalendern