Inställda gudstjänster fram till påsk

Då risknivån för allmän spridning av Corona-viruset är bedömd som mycket hög, har styrelsen, tillsammans med våra anställda, beslutat att ställa in gudstjänsterna under de närmaste söndagarna. Nästa planerade gudstjänst är på påskdagen. Då hoppas vi kunna få fira påskhögtiden tillsammans.

Det var inget lätt beslut att fatta då gudstjänsterna är en central del av församlingslivet och gemenskapen. Equmeniakyrkan har lämnat beslutet till varje enskild församling och vi vet att flera andra församlingar också har valt att göra en paus för gudstjänstsamlingar fram till påsk. Men under den aktuella perioden kan vi fira gudstjänst på andra sätt – ta gärna del av de tv-sända gudstjänsterna eller via webben.

SVT sänder gudstjänster på TV2 kl. 10.00 varje söndag. Om man vill använda SVTPlay så kan man även se tidigare gudstjänster. Sveriges Radio sänder också gudstjänster från olika delar av landet och från olika traditioner på söndagar kl. 11.00. Även här finns SRPlay för den som vill höra tidigare gudstjänster.

Flera kyrkor väljer att sända webgudstjänster som man kan se och/eller höra på. Betlehemskyrkan sänder via podcast och Youtube. Klicka dig vidare från deras hemsida: https://www.betlehemskyrkan.se/ Immanuelskyrkan i Stockholm likaså: https://www.immanuel.se/
Vi är alla en del av en mycket större gudstjänstfirande församling än den vi brukar vara i vår kyrka. Och det blir tydligare i dessa karantänstider.

I tider som denna kan det kännas som om allt är annorlunda. Vi vet inte hur vi ska göra när vi inte kan göra som vi brukar. Vi vet inte hur länge det ska vara så här. Vi kan känna oss ensamma och isolerade. De människor vi brukar umgås med, kan eller vill inte det just nu. Men i en tid av osäkerhet får vi vila i att Gud trots allt finns med i allt som sker och vi får uppmuntra och påminna varandra om att det är så. ”Blott en dag ett ögonblick i sänder… Allt ju vilar i min faders händer”

Med anledning av coronaviruset

Redbergskyrkan tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer huvudsakligen att följa de rekommendationer som ges där.

Gudstjänster och andra samlingar
Tillsvidare kommer vi att fortsätta fira gudstjänst och genomföra huvuddelen av våra andra planerade samlingar.
Men – då Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i bl.a. Västra Götalands-regionen och har höjt risknivån för samhällsspridning till ”mycket hög” uppmanas alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det betyder att vi vädjar att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i Redbergskyrkan tillsvidare.

Inställda samlingar
Torsdagsträffen är inställd under mars månad.
Om situationen förvärras ytterligare och Folkhälsomyndigheten ger direktiv om att ställa in alla möten som inte är nödvändiga då kommer vi att följa dessa direktiv.

Kören och barnkörens övning på måndag 16 mars är inställda

Nattvard
Vi kommer att fira nattvard i de gudstjänster där det är planerat.  Alla som delar ut nattvard kommer vara extra noggranna med handhygien genom handtvätt med tvål och varmt vatten samt användning av handsprit innan gudstjänsten.

När vinet delas ut så avstår vi under den här perioden att dricka direkt ur bägaren. Du som vill kan doppa brödet i vinet, men var då noga med att fingrarna inte doppas i vinet. Om du önskar avstå från att ta emot vinet så kommer den som delar ut ändå uttala orden Kristi blod för dig utgjutet. För den som undrar så är det fullt tillräckligt att bara ta emot brödet. Det kallas att ta emot nattvarden ”under en gestalt”.

Dessa råd kommer att uppdateras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rekommendationer som kan komma att ges av Equmeniakyrkan på nationell nivå.

Vad kan jag själv göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

Mer info
Vi försöker hålla informationen uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till https://www.krisinformation.se/ för den senaste informationen. Har du frågor gällande våra olika verksamheter tar du kontakt med ordföranden eller församlingsföreståndaren ordf@redbergskyrkan.se eller ctefan@redbergskyrkan.se  

Styrelse och församlingsföreståndare i Redbergskyrkans församling