Inbjudan till bönering

Vill du vara med och öppna Böneringen, ett sätt att uppmuntra och stärka bönelivet i vår församling?

Vi tror att bönen är avgörande som en grund för allt vi gör i församlingen. Vi som skriver detta har samtalat och funderat över hur vi kan hitta former som gör att många blir delaktiga i bönen, och att fler dras med. Bönesamlingar? Bönegrupper? Bön före gudstjänsten? Vi tror att många skulle vilja engagera sig mer i bönen, och samtidigt vet vi hur svårt det är med ytterligare en aktivitet i almanackan. Vi har provat bönesamlingar på kvällstid utan något större gensvar.

Nu har vi försökt tänka annorlunda: Skulle vi kunna skapa en ”bönering”, en grupp av bedjare som regelbundet delar böneämnen på nätet/per mail, men som också ibland träffas, kanske en gång per månad?

Skulle du vilja vara med i en sådan grupp? Nu inbjuder vi till en samling torsdagen 4 maj kl 18.30, där vi samtalar vidare om hur det skulle kunna gå till, och hur vi får fler att engagera sig i bönen. Välkommen med!

Varma Hälsningar

Bengt och Anna-Carin Tonnvik , Roland Ernebro

Stilla veckan

Den stilla veckan är här. Men sällan eller aldrig har vi väl gått in i den veckan med större sorg och oro än nu. En buss välter och i ett nu förvandlas en fantastisk skidresa till en stor mardröm.

Samma fasansfulla förändring skedde när en lastbil kom farande rakt in bland promenerande människor en fredagseftermiddag i hjärtat av Stockholm.

Det här, och mycket annat, ger oss på nytt en obehaglig påminnelse om hur sårbart livet kan vara. Det som vi tar för givet kan i nästa stund tas ifrån. Därmed känns det också som att livets allvar gör sig alltmer påtagligt.

Men också nu har vi sett hur någons onda handling kan få väldigt många att göra det som är gott. När hjälpen verkligen behövdes fanns den där. Därför kanske händelserna i både Härjedalen och Stockholm kan illustrera vad stilla veckan djupast sett vill påminna oss om.

För det första visar dessa händelser på dödens och ondskans brutala verklighet och hur besinningslöst orättvist den slår mot människor. Ingen tordes någonsin kunna förklara varför just dessa människor skulle mista livet. De råkade bara vara på fel ställe vid fel tidpunkt. Därför kan vem som helst inse att det kunde lika gärna vara jag och vad säger att inte vi drabbas nästa gång. Ingen kan vara säker på att gå fri.

Vi människor är sårbara och därför finns det en styrka i att få tro på en Gud som har gjort sig sårbar. Under stilla veckan får vi stanna upp inför den insikten som säger att Jesus alltid varit före oss i det mörkaste mörkret. Det gör att vi aldrig är ensamma när vi väl är där. Den Gud som skapat oss finns alltid vid vår sida.

Det är därför våldet inte får sista ordet. Det är därför värmen breder ut sig trots att den iskalla kylan har slagit till. Därför fylls de blodiga gatorna med blommor och dånet från lastbilar med livsfarliga förare ersätts med sång.

Att följa Jesus

Vad innebär det egentligen att vara kristen, att följa Jesus? Den engelske baptistpastorn Steve Chalke, grundare av organisationen ”Oasis”, är en av de kristna ledare i världen som på ett tydligt sätt tagit ställning i denna eviga fråga. För Steve Chalke handlar efterföljelsen av Jesus om HELA LIVET. Hans organisation som funnits sedan 1985 arbetar idag på 36 platser i England och i elva andra länder. Oasis arbete grundar sig på tanken att de kristna på en viss bestämd geografisk plats har som uppgift att betjäna människorna som lever på just den platsen. Och att göra det tillsammans med dem som bor där oavsett bekännelse. Bland annat genom att man på uppdrag från myndigheterna på orten att driva skolor där det råder kaos; där bara ett fåtal elever uppnår målen för vidare studier och där det råder stor oro och mycket konflikter. Idag driver Oasis 47 skolor runt om i England! Man driver boenden för olika drabbade grupper; man arbetar bland äldre,hemlösa och flyktingar; ja man gör helt enkelt vad som behövs för att de boende i området ska kunna leva sina liv med bättre kvalitet och livsglädje. Oasis har idag 5000 anställda i England och Steve Chalke är en mycket välkänd och respekterad person i det offentliga samhället. Hur tar vi vara på dessa tankar i Göteborg? Kan vi låta oss utmanas till att starta ett ”Oasis Göteborg”? Redan bedrivs mycket gott arbete i Oasisanda av Göteborgs Räddningsmission och Reningsborg bland andra; föreningen Agape betjänar de åldersuppskrivna ensamkommande flyktingbarnen; vårt eget Redberg welcome utgör också en viktig del av detta arbete i vår stad. Kanske är det bara en viss samordning som behövs! Jag tror att själva nyckeln till att detta kan ta fart är att vi visar att vi menar allvar med att leva i Jesus efterföljd och därmed till exempel slutar att se på ”kristet arbete” som enbart gudstjänster, bibelstudier och lovsång. Detta behövs så klart för att peppa varandra och få ny kraft, men vi måste arbeta tillsammans med ALLA GODA KRAFTER som vill att vår stad ska vara en god och trygg plats att leva på. Troende och icketroende, kristna och ateister, aktivister av alla slag måste samlas. Ett försök i denna anda gör vi i Redbergskyrkan torsdagen den 16 mars kl 18.30. Då bjuder Redberg welcome och Studieförbundet bilda in till Storträff kring rätten till asyl. Där kommer företrädare för många olika sammanhang att hålla föredrag och berätta om sin verksamhet. Vi har medverkande från Rosengrenska, Asylrättstudenterna, Agape, Vi står inte ut, Ingen människa är illegal, Tillsammansskapet och Musiker Mot rasism. Välkommen till en helkväll i sann Oasisanda!