Att följa Jesus

Vad innebär det egentligen att vara kristen, att följa Jesus? Den engelske baptistpastorn Steve Chalke, grundare av organisationen ”Oasis”, är en av de kristna ledare i världen som på ett tydligt sätt tagit ställning i denna eviga fråga. För Steve Chalke handlar efterföljelsen av Jesus om HELA LIVET. Hans organisation som funnits sedan 1985 arbetar idag på 36 platser i England och i elva andra länder. Oasis arbete grundar sig på tanken att de kristna på en viss bestämd geografisk plats har som uppgift att betjäna människorna som lever på just den platsen. Och att göra det tillsammans med dem som bor där oavsett bekännelse. Bland annat genom att man på uppdrag från myndigheterna på orten att driva skolor där det råder kaos; där bara ett fåtal elever uppnår målen för vidare studier och där det råder stor oro och mycket konflikter. Idag driver Oasis 47 skolor runt om i England! Man driver boenden för olika drabbade grupper; man arbetar bland äldre,hemlösa och flyktingar; ja man gör helt enkelt vad som behövs för att de boende i området ska kunna leva sina liv med bättre kvalitet och livsglädje. Oasis har idag 5000 anställda i England och Steve Chalke är en mycket välkänd och respekterad person i det offentliga samhället. Hur tar vi vara på dessa tankar i Göteborg? Kan vi låta oss utmanas till att starta ett ”Oasis Göteborg”? Redan bedrivs mycket gott arbete i Oasisanda av Göteborgs Räddningsmission och Reningsborg bland andra; föreningen Agape betjänar de åldersuppskrivna ensamkommande flyktingbarnen; vårt eget Redberg welcome utgör också en viktig del av detta arbete i vår stad. Kanske är det bara en viss samordning som behövs! Jag tror att själva nyckeln till att detta kan ta fart är att vi visar att vi menar allvar med att leva i Jesus efterföljd och därmed till exempel slutar att se på ”kristet arbete” som enbart gudstjänster, bibelstudier och lovsång. Detta behövs så klart för att peppa varandra och få ny kraft, men vi måste arbeta tillsammans med ALLA GODA KRAFTER som vill att vår stad ska vara en god och trygg plats att leva på. Troende och icketroende, kristna och ateister, aktivister av alla slag måste samlas. Ett försök i denna anda gör vi i Redbergskyrkan torsdagen den 16 mars kl 18.30. Då bjuder Redberg welcome och Studieförbundet bilda in till Storträff kring rätten till asyl. Där kommer företrädare för många olika sammanhang att hålla föredrag och berätta om sin verksamhet. Vi har medverkande från Rosengrenska, Asylrättstudenterna, Agape, Vi står inte ut, Ingen människa är illegal, Tillsammansskapet och Musiker Mot rasism. Välkommen till en helkväll i sann Oasisanda!

Det ni gjort mot en av mina minsta…

Just nu, just här i Göteborg och runt om i vårt land ser vi  början på något många av oss fruktat skulle inträffa: Ensamkommande Afghanska barn skrivs upp i ålder, och är plötsligt ”vuxna”. Detta innebär att de flyttas från sina boenden i Familjehem och HVB-hem; de flyttas från sina skolor och sina kamrater och skickas till någon av Migrationsverkets flyktingförläggningar för vuxna: detta kan bli var som helst i landet. Desperata unga människor återvänder nu i hundratals till Göteborg. Utan någonstans att bo, utan pengar, utan fotfäste. De lever i det totala utanförskapet. De stora partiernas företrädande säger att de ingenting kan göra; att sådan är nu Lagen och Göteborgs kommun har ingen skyldighet att se till dessa barn. Nu har rörelser startat som försöker bilda opinion kring detta: Nätverket VI STÅR INTE UT har samlat drygt 58000 ”gillare” på sin facebooksida och bedriver en envis kampanj för att få politiker och medier att uppmärksamma situationen. De behöver många fler ”gillare”! Gå in på deras sida och tryck på gilla; sprid detta bland alla dina vänner med uppmaningen att de också ska ”gilla” och dela vidare! Nätverket Agape;agape arbetar för att skapa verksamheter och uppbackning för de drabbade ungdomarna. Bakom nätverket står bla Sandarna C, Rosengrenska mfl. Gå in på Facebook och läs om dem. Anmäl att du vill gå med i gruppen om du har något konkret du kan erbjuda. Det finns redan nu ett veckoschema över aktiviteter runt om i kyrkor och på andra ställen.  Jesus säger: ”Allt vad ni gjort mot en av dessa mina minsta; det har ni också gjort mot mig”. Men han säger också: Allt vad ni INTE gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni heller inte gjort mot mig. Låt oss ta Jesus ord på allvar och ta till oss dem bokstavligen. Innan det är för sent!