Samlingssöndag 4 september kl 11.00

I år tänker verksamhetsrådet göra en annorlunda samlingsgudstjänst där du kommer att kunna vara med lite mer än vanligt, om du vill. Efter en kort samling ska vi dela upp oss i olika grupper för att senare samlas igen för att tillsammans fira en kort gudstjänst. Det kommer att finnas en grupp som ta- lar om söndagens texter och tema, som är ”Friheten i Kristus”, en grupp som lär in några nya sånger, en grupp som förbereder en gemensam förbön inför hösten, en grupp som dukar till fikat efteråt, en grupp som gör något kreativt arbete som sedan kan delas i gudstjänsten, en grupp om det finns några små barn med och kanske också någon annan grupp. Men friheten är stor så vill du inte göra så mycket så behöver du inte göra det men du är välkommen med det du vill. Välkommen till en fin uppstart inför hösten.