Per drar på nya äventyr i Guds rike. Så nu söker vi i Redbergskyrkan Göteborg en ny pastor och församlingsföreståndare.

Vill du ta över efter vår nuvarande pastor Per Duregård som efter fem fantastiska år nu lämnar oss för att tillträda en ny tjänst som socialpastor?
Vi i Redbergskyrkan är en öppen kristen gemenskap inom Equmeniakyrkan med ca 200 medlemmar mitt i en levande stadsdel i östra Göteborg.
Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt. Sista dag för ansökan är 31 augusti 2017.
Ladda ner annonsen här
Vi ses!

Inbjudan till bönering

Vill du vara med och öppna Böneringen, ett sätt att uppmuntra och stärka bönelivet i vår församling?

Vi tror att bönen är avgörande som en grund för allt vi gör i församlingen. Vi som skriver detta har samtalat och funderat över hur vi kan hitta former som gör att många blir delaktiga i bönen, och att fler dras med. Bönesamlingar? Bönegrupper? Bön före gudstjänsten? Vi tror att många skulle vilja engagera sig mer i bönen, och samtidigt vet vi hur svårt det är med ytterligare en aktivitet i almanackan. Vi har provat bönesamlingar på kvällstid utan något större gensvar.

Nu har vi försökt tänka annorlunda: Skulle vi kunna skapa en ”bönering”, en grupp av bedjare som regelbundet delar böneämnen på nätet/per mail, men som också ibland träffas, kanske en gång per månad?

Skulle du vilja vara med i en sådan grupp? Nu inbjuder vi till en samling torsdagen 4 maj kl 18.30, där vi samtalar vidare om hur det skulle kunna gå till, och hur vi får fler att engagera sig i bönen. Välkommen med!

Varma Hälsningar

Bengt och Anna-Carin Tonnvik , Roland Ernebro