Fjärde söndagen efter trefaldighet. Att inte döma.

Joh. 8:1-11
Rätt ska vara rätt och regler är till för att följas. Det tordes vara svårt för de flesta rättskaffens människor att inte hålla med om det.
Men börjar man skrapa lite på ytan märker man

ibland att det fromma ytlagret är ganska tunt. Man behöver inte gräva särskilt djupt för att se att det finns sådant som man vid en ytlig iakttagelse inte trodde kunde finnas
Fariséerna och de Läs mer