Kallelse till årsmöte söndag 4 mars

Välkommen till årsmöte för Redbergskyrkans församling

Söndag 4 mars 2018, i direkt anslutning till gudstjänsten kl 11.
Motioner lämnas till styrelsens ordförande senast 4 februari 2018 – gärna via mail ordf@redbergskyrkan.se
Årsmöteshandlingar finns i kyrkan
Kallelse finns även uppsatt på anslagstavlan i kyrkan och kommer att annonseras i samband med kommande gudstjänster.

Varmt välkommen!
Styrelsen