Boktips

När det kanske finns lite mer tid över till att läsa vill vi komma med ett par tips på böcker som kommit ut under våren och som båda har författare med anknytning till Redbergskyrkan.
”Gud gör inga undantag” är en bok skriven av Lasse Yngvesson, en av församlingens tidigare pastorer.
I boken berättar han om sitt liv, från barndomen och livet som pastor och han nämner också tiden i Redbergskyrkan. Läs mer